Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 

 

 

با توجه به اینکه در نظر مشتریان ما داشتن پرستیژ کاری و نظم و دیسیپلین اداری مقوله مهمی می باشد، ما در اینجا راهی را برای جذب نظر مشتریان به شما معرفی خواهیم کرد.

همانگونه که میدانیم بسیاری از مشتریان در اولین برخود با شرکت ما ، ممکن است با لوگو ، کارت ویزیت ، نامه اداری و یا کاتولوگ کاری ما آشنا شوند و در صورتی که ما در تمامی این موارد بتوانیم هارمونی خاصی ایجاد نماییم، می توانیم در همان اولین برخورد مطئن باشیم که نظر او را تا حد زیادی به بنگاه تجاری خود جلب کرده ایم.

هانی نت نیز با توجه به داشتن متخصیص با تجربه و تحصیل کرده در این امر، می تواند این شرایط را در کنار امر طراحی سایت برای شما رغم بزند، البته شرط شروع این حالت حتما عقد قرارداد طراحی سایت در گام نخست می باشد

خدمات طراحی ذیل برای ایجاد ارتباط بین ست اداری ما انجام خواهد شد:

- طراحی لوگو

- طراحی سربرگ

- طراحی پاکت نامه

- طراحی کارت ویزیت

- طراحی کاتالوگ

برای ایجاد این هارمونی لوگو شرکت می تواند مهمترین بخش کار باشد و البته وجود موارد بالا که همگی شامل لوگو شرکت ماست با استفاده از ترکیب رنگ و طرح هایی که کاملا با هم متناظر باشند می تواند جلوه خوش آیندی در ذهن تمامی مشتریان ما ایجاد کند.